2551081313 Κούταβου Μαργαρίτη 9, Αλεξανδρούπολη mixalisthim@hotmail.com